12.23.2008

77 SHOVEL

I MISS MY KICKSTART 77 SHOVEL!